امروز چهارشنبه, 09 بهمن 1398 - Wed 01 29 2020

منو

اسامي پذيرفته شدگان دوره توجيهي بدو خدمت شهرداريهاي استان هرمزگان مورخ 1396/09/22

اسامي پذيرفته شدگان دوره توجيهي بدو خدمت شهرداريهاي استان هرمزگان مورخ 1396/09/22

اسامي پذيرفته شدگان دوره توجيهي بدو خدمت شهرداريهاي استان هرمزگان مورخ 1396/09/22
رديف  نام و نام خانوادگي  نام شهرداري  رديف  نام و نام خانوادگي  نام شهرداري 
1 مهسا حاجبي  بندرعباس  44 عذرا رستمي سياهويي تازيان پايين
2 سيما تركي  بندرعباس  45 مهدي آويش تازيان پايين
3 سها ذاكري  بندرعباس  46 زهرا اسپيد تازيان پايين
4 حسين دهقاني  بندرعباس  47 مهدي قاسم زاده  بندرجاسك
5 معصومه عابديني  بندرعباس  48 محمد نادري بندرجاسك
6 محمد علي  خواجه بهرامي  بندرعباس  49 سينا پور صفر لمزان
7 مصيب داوري  بندرعباس  50 علي مباشري لمزان
8 منا شهرياري  بندرعباس  51 مريم عبدالله پور بستك
9 فرزانه خورا  بندرعباس  52 شهرام گچوئيان بستك
10 نجمه ذاكري زيارتي بندرعباس  53 علي ميري بندرخمير
11 هادي بايستي تختي  بندرعباس  54 محسن شهرياري نسب سندرك
12 مهديه فرخي نژاد بندرعباس  55 محمد امين صالحي زاده فارغان
13 رضا آژ بندرعباس  56 مليحه صمدي  فارغان
14 حجت علامه زاده  بندرعباس  57 علي رضا ماندگاري نيا  فارغان
15 حمداله فربود بندرعباس  58 عصمت جعفري  رويدر
16 عماد علي شاهپور ده شيخي  بندرعباس  59 محمد مادنيا رويدر
17 عاطفه افسا  بندرعباس  60 ليلا نصرتي  رودان
18 زينب هنرمند بندرعباس  61 زليخا بحري پارسيان
19 ايمان باوقار زعيمي  بندرعباس  62 محمود هوشيار دشتي
20 علي رضا سالاري  بندرعباس  63 محمد صديق اصرافي دشتي
21 شيوا عبداله پور  بندرعباس  64 حسين حافظ دشتي
22 بنفشه شباني  بندرعباس  65 فرهاد واحدي بستك
23 آزاده چشم براه  بندرعباس  66 صديقه اسلامي درگهان
24 زينب گلستاني  بندرعباس  67 محمد حسن پور درگهان
25 افسانه ساعدي پور بندرعباس  68 فاطمه تاتوره  جناح
26 روح الله احمدي بندرعباس  69 فهيمه اخلاصي پور لمزان
27 عاطفه ارژنگ بندرعباس  پذيرفته شدگان دوره توجيهي بدو خدمت نسبت به  ارسال كاربرگ كارآموزي خود با هماهنگي امور اداري و كارگزيني شهرداري مربوطه  طي مدت مقرر (يك ماهه)  جهت صدور گواهينامه اقدام نمايند.
28 هدي دالمن  بندرعباس 
29 الهام دارآفرين بندرعباس 
30 علي رضا زاهدي بندرعباس 
31 حليمه خواجي  بندرعباس 
32 خاطره قنبرزاده بندرعباس 
33 يونس پاتكي  كوهستك
34 محمد شفيع مدني  كوهستك
35 سحر فلاحي  بندرلنگه
36 مجتبي سالاري  بندرلنگه
37 مجتبي آشناگر  حاجي آباد
38 نعمت اله فرهادي  حاجي آباد
39 سحر غضنفر پور  حاجي آباد
40 عقيل رحيمي شهواري  تيرور
41 ايمان شهداد نژاد تيرور
42 امين كرم زاده تيرور
43 محسن جمالي بستك

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد