امروز دوشنبه, 05 اسفند 1398 - Mon 02 24 2020

منو

اصلاحيه شماره 1 آگهي استخدامي شهرداريهاي تابعه استان

اصلاحيه شماره1 آگهي آزمون استخدامي شهرداري های تابعه استان موضوع مجوز شماره 35218 تاريخ 13/08/1394 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

 

بدينوسيله مفاد آگهي استخدامي بشرح زير اصلاح مي گردد لازم بذكر است ساير مفاد آگهي بغيراز موارد اصلاحي بقوت خود باقي است .

1-تعداد نيروي انساني مورد نياز شهرداري هاي تابعه استان  از 78 نفر به 81  نفر اصلاح مي گردد .

2- تعداد مورد نياز در رشته شغلي متصدي امور دفتري مربوطه به شهرداری بندرعباس  از 2 نفر به 4  نفر اصلاح مي‌گردد

3-تعداد مورد نياز در رشته شغلي مهندسي راه و ساختمان مربوطه به شهرداری بندرعباس  از 4 نفر به 5  نفر اصلاح مي گردد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد